SLOW GREEN univerzalno djubrivo 25kg

6,000.00din

SLOW GREEN univerzalno djubrivo 25kg za 1000m2

18-6-12 + 2MgO
UNIVERZALNO djubrivo – sporootpustajuće

Kvaliteno mineralno djubrivo  SLOW GREEN 18-6-12 + 2MgO je od NPK i sadrži cca 35% ukupnog azota (N). Ravnoteža između oblika hraniva od gotovog efekta delovanja do efekta sporog otpuštanja, determinira regularnu aktivnost u zemljištu i daje dobre uslove za ishranu i razvitak biljka kroz period od 60 dana.

Zbog takvog delovanja može se univerzalno primjeniti ( u profesionalnim i hobi rasadnicima, kod povrća, voćnjaka, intenzivnih kultura, kod dekorativnih travnjaka i sl.)

Dakle ovo mineralno djubrivo je primjenjivo u različitim sektorima.