Sadnice masline

U ponudi za 1300 din mlade sadnice masline sa poslednje slike u kontejneru visine 60-100 cm.

U ponudu imamo veći izbor sadnica različite starosti, visine kalema..

  • Sadnice masline  –  visine  0,6-1,0 metra bez krošnje, debljina stabla 1/2-1 cm   1.300 din/kom
  • Sadnice masline  –  visine  0,5-0,6 metra,   prečnik krošnje 15-20 cm.  debljina stabla 1-2 cm    2.200 din/kom
  • Sadnice masline     visine   0,5-0,7 metra,  prečnik krošnje  20-30 cm  debljina stabla 1-2 cm   3.500 din/kom
  • Sadnice masline     visine   0,7-1,0 metra,  prečnik krošnje  30-60 cm  debljina stabla 4-6 cm   16.000 din/kom
  • Sadnice masline     visine   0,7-1,0 metra,  prečnik krošnje  30-60 cm  debljina stabla 6-10 cm 20.000 din/kom
  • Drvo masline visine   2,0-2,2 metra,  prečnik krošnje  150-200 cm  debljina stabla 10-20 cm   75-85.000din/kom