ASC Garden se obavezuje da isporuči tražene artikle, zdrave, bez skrivenih mana. Ukoliko dođe do greške, oštećenja prilikom pakovanja, transporta i isporuke, pošiljku je dovoljno da vratite. Takodje, ukoliko po otvaranju paketa primetite da je došlo do nestručnog rukovanja ili greške u slanju potrebno je odmah slikati i kontaktirati naš centar. Dovoljno je da pošaljete sliku i opis problema na emai prodavnica@ascgarden.com ili viber 063/224412 kako bi otklonili sve nedostatke i pomogli da budete zadovoljni.Po preuzimanju robe, sadnica, semena ASC Garden nema više mogućnost nadzora i nege istih tako da ne može dati garanciju na dalje. Za sadnice kao živo biće nije moguće dati garanciju ni dan posto napuste rasadnik. Ne možemo uticati na održavanje i negu istih, samim tim i na dalji rast i razvitak istih.Naše biljke redovno prolaze fitisanitarne preglede kako šumških tako i fito inspekcije tako da bolesnih i zaraženih biljaka nemamo.