Stubasti grab Carpinus betulus Fastigiata

3.000din

Stubasti grab Carpinus betulus Fastigiata – sadnice kalemljenog subastog graba u busenu, visine 2-3 metra, širine 30-60cm.

Stubasti grab Carpinus betulus Fastigiata je jako otporna i izdžljiva biljka. Kalemljenjem se dobija stubasta forma koja može da naraste preko 10 metara. U pejzažnoj arhitekturi se najčešće zadržava na visini od 3-5 metara redovnim šišanjem tj orezivanjem. Odličan za visoke i guste ograde, vetrozaštitni pojas i smanjivanje buke.