Seme trave Panorama 20 kg za 600m2

10.000din

Seme trave Panorama – smeša sorti parkovskih trava uravnoteženog sastava za univerzalne namene.

Idealna travna smeša za višenamensko korišćenje travnjaka. Odlikuje se brzim nicanjem nakon setve i ravnomernim popunjavanjem prostora travom veoma fine teksture i boje. Balansiran procentualni odnos više vrsta trava u smeši omogućava formiranje kvalitetnog travnog pokrivača koji dekorativno izgleda i može da se koristi za gaženje, igru dece i kućnih ljubimaca. Sprovođenjem redovnih mera nega dobija se travnjak vrhunskog kvaliteta. Često korišćena smeša trave za ozelenjavanje privatnih vrtova, gradskih parkova, poslovnih prostora i dečijih igrališta.

Seme trave za dvorište Panorama – pakovanje od 20kg dovoljno je za 600m2.