Lovor višnja sadnice 60-80 cm

1.500din

Lovor višnja Prunus laurocerasus – pet godina stare sadnice u saksiji od 10-20 litara. Visine od 50-80 cm.

Lovor višnja ima veliku upotrebnu vrednost u pejsažnoj arhitekturi. Može se koristiti kako u samostalnoj sadnji tako i u grupacijama, a sve češća je i upotreba za žive ograde. U zavisnosti od željene gustine, sade se na rastojanju od 33-50 cm jedna od druge (2-3 u dužni metar).

Kako kupiti