Drvenaste sadnice ili ukrasno drveće broji ogroman broj višegodišnjeg ukrasnog, drvorednih sadnica.